TARTU ÜLIKOOL
MATEMAATIKATEADUSKOND
Arvutiteaduse instituut
Tarkvarasüsteemide õppetool
Informaatika eriala
.
.
.
Aulis Sibola
VEEBIINFOSÜSTEEMID
Magistritöö
.
.
Juhendaja dots. Jaanus Pöial