Sisukord

Sissejuhatus

1. Active Server Pages

1.1 Hüpertekst areng

1.1.1 Staatiline mudel
1.1.2 Dünaamiline mudel
1.1.3 Dünaamiline HTML
1.1.4 ASP-i mudel

1.2 ASP-skriptid

1.2.1 Mis on ASP-fail?
1.2.2 ASP-i süntaks

1.3 ASP-rakendused

1.3.1 Fail Global.asa
1.3.2 Sessioonid
1.3.3 Rakendused

2. ASP-i sisseehitatud objektid

2.1 Kasutajalt info saamine

2.1.1 Otseselt kasutajalt saadud info
2.1.2 Küpsised
2.1.3 Keskkonnamuutujad

2.2 Kasutajale info saatmine

2.2.1 Kasutajale teksti saatmine
2.2.2 Kasutaja mujale suunamine
2.2.3 Küpsiste saatmine

2.3 ASP-i ActiveX objektid

2.3.1 Andmebaasidega suhtlemine
2.3.2 Reklaam
2.3.3 Klientprogrammi äratundmine

3. Andmebaasidega suhtlemine ASP-is

3.1 ADO ülevaade
3.2 ADO objektid
3.3 Töö andmetega ASP-is

3.3.1 Ühendus andmebaasiga
3.3.2 Päringud andmebaasis
3.3.3 Päringute kasutamine
3.3.4 Töö lõpetamine
3.3.5 SQL-päringud

4. VBScript ASP-is

4.1 Juhtimisstruktuurid

4.1.1 Muutujad
4.1.2 Protseduurid
4.1.3 Tingimuslaused
4.1.4 Tsüklid
4.1.5 Veatöötlus
4.1.6 Kommentaarid

4.2 Stringitöötlus

4.2.1 Teisendamine
4.2.2 Alamstringid
4.2.3 Võrdlemine
4.2.4 Pikkus

5. TÜ õppeaineregistri andmebaas

5.1 Tabelite kirjeldused
5.2 Tabelite vahelised seosed
5.3 Eestikeelne sorteerimine

6. Õppeaineregistri WWW-liides

6.1 Failistruktuur
6.2 Tavaotsingu ülesehitus

6.2.1 Otsingute pealeht
6.2.2 Otsingu tulemus

6.3 Komplekspäring
6.4 Õppeaine infoKokkuvõte

Kasutatud kirjandus

Abstract

Lisa 1 Eestikeelse sorteerimise kooditabel

Lisa 2 Töös kasutatud SQL-päringud

Lisa 3 WWW-liidese ASP-skriptid