Kasutatud kirjandus

  1. Tartu Ülikooli õppeaineregistri statuut, kinnitatud TÜ Nõukogu poolt 26. aprillil 1996. a. (http://oppe.admin.ut.ee/ained/statuut/)
  2. Active Server Pages Roadmap, WWW serveriga kaasasolev dokumentatsioon, Microsoft® Corporation 1997
  3. Ain Isotamm, “Andmed, andmemudelid ja päringukeeled” 1996 Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus (164 lk); lk 131 – 133