Õpingud

Siia lehele oleme koondanud oma õpingutega seotud info.

Merle omab magistrikraadi haridusteaduse magister (põhikooli mitme aine õpetaja).

Merle omab teaduskraadi magister scientiarum informaatika erialal.

 • Magistritöö: ELEKTROONILINE DOKUMENDIHALDUS (PDF formaadis)
  Töö eesmärgiks on anda eestikeelne ülevaade elektroonilisest dokumendihaldusest: süsteemidest, mille peamiseks ülesandeks on hallata dokumente ning analüüsida, kuidas on elektrooniline dokumendihaldus seotud teiste infotehnoloogia (IT) distsipliinidega.

Aulis omab teaduskraadi magister scientiarum informaatika erialal.

 • Magistritöö: VEEBIINFOSÜSTEEMID
  Töös vaadeldakse põhilisi veebiinfosüsteemi komponente: veebiservereid, programmeerimist veebis ja andmebaasidega suhtlemist – seda kõike võttes aluseks Microsoft Windows keskkonna. Töös tutvustatakse enamkasutatavaid veebiservereid ning antakse ülevaate veebi programmeerimise standarditest. Pikemalt peatutakse veebi programmeerimise väga populaarsel suunal: serveripoolsed skriptid. Andmebaasidega suhtlemisel tutvustatakse järgmisi standardvahendeid: OLE DB, ADO ja ODBC. Lisaks vaadeldakse veebiinfosüsteeme kui mitmekihilisi infosüsteeme.

  Veebis vaadatav ja allalaetav PDF formaadis.

 • Bakalaureusetöö: WWW-LIIDES TARTU ÜLIKOOLI ÕPPEAINEREGISTRILE
  Töös antakse ülevaade WWW-liidese tegemisel kasutatud tehnoloogiatest, õppeaineregistri ülesehitusest ja WWW-liidese töö üldpõhimõtetest.

Kõikide meie teadustööde koha võib meie käest infot küsida tavalise kontaktivormi kaudu.